https://sklep.arkop.pl/nawozy-wszystkie/l-actipol.html

Większość nawozów powszechnie wykorzystywanych w rolnictwie zawiera trzy fundamentalne składniki odżywcze dla roślin: azot, fosfor oraz potas. Niektóre nawozy w rolnictwie zawierają również miarodajne mikroelementy, takie jak cynk i inne metale, które są niebezużyteczne do wzrostu roślin. Nawozy wolno uzyskać na różnej podstawie np.

•    komposty oraz inna materia organiczna
•    odpady, takie jak osady ściekowe i niektóre odpady przemysłowe.

https://sklep.arkop.pl/sadownictwo/wisnia.html

Istotne jest to, żeby solidne nawozy były bogate w kompozycje kaloryczne substancje organiczne, co zezwala polepszyć jakość gleby i stymulować wzrost roślin.
Wykorzystanie drogocennych materiałów nadających się do ponownego użytku jako nawozy może też nieść i inne korzyści, na przykład jeśli gra toczy się o wyższą jakość wody, zapobieganie zanieczyszczeniom czy zrównoważone rolnictwo. Warto tu zachować w pamięci, że osad ściekowy użytkowany w rolnictwie jako nawóz niemniej jednak podlega limitom stężeń dla następujących metali: arsen, kadm, miedź, rtęć, nikiel, selen oraz cynk.

Nawóz w rolnictwie – jak go mądrze wykorzystać?
Regularnie analizuj glebę – albowiem taki monitoring jest najczęściej najlepszym wskaźnikiem wystarczalności czynników odżywczych. W głównej mierze też monitoruj pH gleby, główną zmienną, która wpływa na dostępność składników pożywnych, na tej podstawie będzie Ci najłatwiej dobrać słuszny nawóz. pH 6,0 jest starczające, żeby większa część składników odżywczych była dostępna. Nie zapominaj również, że zawsze masz prawo się po pomoc zwrócić do speców w sklepach oferujących nawóz – oni mają fachową wiedzę, którą z pewnością z chęcią się podzielą.